Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

stream-of-consciousness-journal
20:05
1454 592c
Reposted from4777727772 4777727772 viaZoonk11 Zoonk11

June 24 2018

stream-of-consciousness-journal
20:20
8592 88d8 500
Reposted bydancingwithaghosteternaljourneyworthitinhiseyesbezzznieczuleniaAboutToday
stream-of-consciousness-journal
08:39
4483 08ab 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLuukka Luukka

June 21 2018

stream-of-consciousness-journal
20:26
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
stream-of-consciousness-journal
20:26
8563 e05a
Reposted fromloveandsex loveandsex viaPicki91 Picki91

June 20 2018

stream-of-consciousness-journal
06:03
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viaperfectsense perfectsense
stream-of-consciousness-journal
06:02
3749 10ca 500
Reposted fromnutt nutt viaperfectsense perfectsense

June 19 2018

stream-of-consciousness-journal
20:28
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaPicki91 Picki91

June 12 2018

stream-of-consciousness-journal
20:40

June 11 2018

stream-of-consciousness-journal
20:09
1687 c15e 500
stream-of-consciousness-journal
20:09
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

June 08 2018

stream-of-consciousness-journal
20:34
Wielokrotnie słyszałem teksty typu: " młodość ma swoje prawa"," najlepiej wyszaleć się za młodu" i tym podobne. Wszyscy dookoła chodzą do klubów, barów, czy na domówki. Wszyscy chcą się bawić, podczas gdy ja nie czuję takiej potrzeby, co więcej, nie mam na to ani trochę ochoty.
Nie mam też ochoty pieprzyć się z nieznajomą osobą, czy chociażby koleżanką. Co niestety wiele osób również uważa za formę zabawy.
A ja tego wszystkiego nie rozumiem.
Czy faktycznie nie chcę się bawić tak jak oni wszyscy czy po prostu z jakiegoś powodu ukrywam tę chęć przed samym sobą? Może nie tyle co ukrywam, co w jakiś sposób odpycham od siebie każdą możliwość, okazję do zabawy.  Czy coś jest ze mną nie tak, czy wręcz przeciwnie, wszystkie moje pragnienia, które są całkowicie rozbieżne z pragnieniami wszystkich wokoło, są w porządku wobec mnie i innych ?

Nawet teraz, pisząc to czuję, że tego nie chcę z całych sił broniąc się przed zaproszeniem do klubu.
Czasami pojawia mi się ochota wyjścia do ludzi, pobawienia się jak reszta, życia w normalny sposób, jak większość. Jednak po kilku minutach spędzonych w jakimkolwiek towarzystwie po prostu mam dość i stwierdzam, że to była zła decyzja. O wiele bardziej wolę siedzieć w domu, poczytać książkę albo przespacerować się po mieście późną nocą. Czuję jakbym tracił szansę na młodość i zabawę, jednocześnie nie żałując tej utraty.

June 07 2018

stream-of-consciousness-journal
10:17
2554 932b 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaZoonk11 Zoonk11

June 06 2018

stream-of-consciousness-journal
20:24
stream-of-consciousness-journal
11:03
9760 0448
Reposted fromSanthe Santhe viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

June 05 2018

stream-of-consciousness-journal
20:18
6217 9666
I tak powiesz, że wszystko jest dobrze 
Reposted fromBloodEve BloodEve viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
stream-of-consciousness-journal
20:17
2425 70d6
stream-of-consciousness-journal
20:16
5836 82ff
Reposted frompsychosis psychosis viaZoonk11 Zoonk11

May 29 2018

stream-of-consciousness-journal
20:38


Dead Rhapsody:
He just killed a man, put multiple guns against his head pulled the trigger now they're all dead.
20:38
0341 e684 500
Reposted fromitoweryou itoweryou viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl