Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

stream-of-consciousness-journal
21:32
7438 29e7 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
stream-of-consciousness-journal
21:32
4859 5037 500

March 14 2018

stream-of-consciousness-journal
21:43
7877 44df 500
Reposted bypieceoflife pieceoflife
stream-of-consciousness-journal
21:43
stream-of-consciousness-journal
21:43
7874 ecb3 500
Je, tu, il, elle (1976) 
Reposted bydeparterGunToRunMartwa13pierogiruskie777727772gazdamiejmniejbeattmanimaybebadabeillePorannyxwyczesanagitaraxmystolensoulwithmyheadinspacePicki91dancingwithaghostmr-absentiaalexandersmith8805Zoonk11malinowowarosalieMaryiczaryRudeGirlszatanistamorrinacallashelenburnssatyrlanebrightdiamondzwariowalam
stream-of-consciousness-journal
21:42

I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś „równie dobrego" albo czegoś „lepszego”. Po prostu nie można. 

— Janusz Leon Wiśniewski - Zespoły napięć
Reposted bynailinideparterbrightdiamond
stream-of-consciousness-journal
21:42
7872 e070
Fight Club (1999)
Reposted bybitstackerMartwa13amphetaminelogicmr-absentiajutyndamentispenetraliamiscauliflowerstraycatladymartiniznuh
stream-of-consciousness-journal
21:41

Wspominaliśmy. Rozmowa ludzi, którzy znają się od lat, w pewnym momencie dotyka przeszłości. Każde wypowiadane zdanie zaczyna się od „a pamiętasz”, po którym osoba słuchająca kiwa ze zrozumieniem głową, by wypowiedzieć własne „a pamiętasz:. Ten moment pozwala doświadczyć bezpieczeństwa na najgłębszym poziomie. W historiach przyjaciół ważne są również różnice we wspomnieniach, inaczej zapamiętane detale, czas, miejsca, słowa, o które można się spierać. Poczucie wspólnoty zaraz po potrzebie akceptacji najsilniej determinuje miłość i samotność. 

— Robert Rient
Reposted byrzuczasty rzuczasty
stream-of-consciousness-journal
21:41
7871 fc35
Reposted bynailini nailini
stream-of-consciousness-journal
21:41

(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie – było tym właśnie w  czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie – człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci. 

— Arthur Schopenhauer
stream-of-consciousness-journal
21:40
7870 e119 500
Reposted bynailini nailini

March 13 2018

stream-of-consciousness-journal
21:17
5036 b978 500
Reposted from777727772 777727772 viaZoonk11 Zoonk11
stream-of-consciousness-journal
07:31
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viabellabella bellabella

March 12 2018

stream-of-consciousness-journal
21:35
4824 46d8 500
Reposted fromepicenegod epicenegod viaZoonk11 Zoonk11
stream-of-consciousness-journal
21:34
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
stream-of-consciousness-journal
21:32
5003 5650 500
stream-of-consciousness-journal
07:54
2826 10b9
Reposted fromzungud zungud viaZoonk11 Zoonk11

March 11 2018

stream-of-consciousness-journal
16:39

March 10 2018

stream-of-consciousness-journal
21:35
0147 2288 500
Reposted from777727772 777727772 viaZoonk11 Zoonk11
stream-of-consciousness-journal
21:34
7401 99cd
Reposted frompocalujmnie pocalujmnie viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl