Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

stream-of-consciousness-journal
16:47
5748 cfde
Before Sunset (2004)
Reposted byreverentiaaSkydelanZoonk11
stream-of-consciousness-journal
16:46
5746 af06
House (2004–2012)
Reposted byhashso-soblackheartgirlcameracantliemycelinestrzepykedavraSkydelangdziejestolamanticorejasminnieepihormezakotficaTheCrimsonIdolgumisioweloveCzarnyKapturZoonk11
stream-of-consciousness-journal
16:46
5745 983c 500
Pretty Woman (1990)
Reposted bySkydelanZoonk11
stream-of-consciousness-journal
16:45
5744 6141 500
Reposted bypotatoloveroSkydelanhormezaztarZoonk11czarnakawa
stream-of-consciousness-journal
16:45
5743 bb4b
Good Will Hunting (1997)
stream-of-consciousness-journal
16:45
5742 9ed9 500
stream-of-consciousness-journal
16:43
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Bezsenność - Stephen King
stream-of-consciousness-journal
16:43
5739 d346 500
Reposted bySkydelanhormezaztarczarnakawa
stream-of-consciousness-journal
16:43
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
Reposted bylottibluebellSkydelannaturalgingerAliceInKillingLandhormezaczarnakawapozakontrola
stream-of-consciousness-journal
16:43
5738 d109 500
Tanin no kao (1966)
Reposted bypotatolovero potatolovero
stream-of-consciousness-journal
16:42
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Reposted bylottibluebell100sunsparrtyzantparamoursleepingsickness
13:35

June 21 2017

stream-of-consciousness-journal
14:16
1791 e16c
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viaZoonk11 Zoonk11

June 19 2017

18:36
0459 df54 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaLuukka Luukka
stream-of-consciousness-journal
18:35
1582 a91b
Reposted fromproof proof viaLuukka Luukka
stream-of-consciousness-journal
05:54
1973 958f
Time for a haircut?
Reposted fromfredricnmht fredricnmht viaLuukka Luukka
stream-of-consciousness-journal
05:52

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaPicki91 Picki91

June 16 2017

stream-of-consciousness-journal
18:28
1640 3627
Reposted bypamieciodlegle pamieciodlegle
stream-of-consciousness-journal
18:25
1634 474d 500
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001)
stream-of-consciousness-journal
18:22


Kittens ..and their mother.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl