Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

stream-of-consciousness-journal
10:43
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

May 26 2019

stream-of-consciousness-journal
12:42
7412 85e9
Reposted fromgrobson grobson viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
stream-of-consciousness-journal
12:39

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaLuukka Luukka

May 24 2019

stream-of-consciousness-journal
08:17
2694 4624 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaZoonk11 Zoonk11
08:16
stream-of-consciousness-journal
08:15
3623 3995
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaZoonk11 Zoonk11
stream-of-consciousness-journal
08:12
8948 42b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaZoonk11 Zoonk11

May 16 2019

09:17
7751 5aed 500
stream-of-consciousness-journal
09:17
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

March 31 2019

stream-of-consciousness-journal
18:32
9374 9054
stream-of-consciousness-journal
18:31
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson viabellabella bellabella
18:31
stream-of-consciousness-journal
09:25
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viaPicki91 Picki91

March 29 2019

stream-of-consciousness-journal
20:44
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viaLuukka Luukka

March 27 2019

stream-of-consciousness-journal
09:47
Nie umiem wyrazić tego, co bym chciała. Ostatnio ciągle tak jest. Staram się coś powiedzieć, ale do głowy przychodzą mi tylko nieodpowiednie słowa albo całkowicie różne od tych, które mam na myśli. Próbuję sama się poprawić, lecz wychodzi tylko gorzej. Tracę wątek. Tak jakbym była rozszczepiona na dwie i sama ze sobą bawiła się w berka. Po środku jest wielki słup i gonimy się wokół. Tamta druga ja zawsze zna właściwe słowa, lecz ta ja nigdy nie może tej drugiej złapać.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
stream-of-consciousness-journal
07:36
7402 5d6d
Andriej Diakow - Do światła
Reposted byLuukka Luukka
stream-of-consciousness-journal
07:36
7401 ce34
Reposted bypchamtensyfLuukkaPorannymodalnaxwyczesanagitaraxOnly2youlisiazupanastypsychoticlottibluebellprzerwanakawegosienia
stream-of-consciousness-journal
07:35
7400 6dcc
Maria Aniśkowicz
stream-of-consciousness-journal
07:34
7399 e2b2 500
Reposted bylokrund2015 lokrund2015
stream-of-consciousness-journal
07:34

Czy bezsenność też można sublimować w sztukę?
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę. 

— Jacek Podsiadło
Reposted bynotyourstrawberrylisiazupafantasmagorycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl