Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

stream-of-consciousness-journal
20:57
stream-of-consciousness-journal
20:57
8231 d5b1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaZoonk11 Zoonk11
stream-of-consciousness-journal
12:16

July 20 2019

stream-of-consciousness-journal
11:45
Reposted fromwooles wooles viaZoonk11 Zoonk11
stream-of-consciousness-journal
11:41
4298 8e09
stream-of-consciousness-journal
11:41

July 16 2019

stream-of-consciousness-journal
20:07
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaLuukka Luukka
stream-of-consciousness-journal
12:59
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viaLuukka Luukka
stream-of-consciousness-journal
12:56
7481 9be3 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaLuukka Luukka
stream-of-consciousness-journal
12:36
2454 de5e 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaLuukka Luukka
stream-of-consciousness-journal
12:36
0004 34d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
stream-of-consciousness-journal
12:33
0367 481e 500
Reposted fromsoftboi softboi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
stream-of-consciousness-journal
12:33
stream-of-consciousness-journal
12:30
1263 ca62 500
Reposted byLuukkaniskowowikszLaCamisaNegralittledisappointmentsiammistakesatyrlanelaterszytamyszkaminniewalkthemoonfreewaypareidoliewildgirllaparisiennepiehusinmybetterworldwiatrem-upojenihavingdreamskatarzynkapl
stream-of-consciousness-journal
12:30
1262 a449
Reposted bygoanywherewithmenocciolata
stream-of-consciousness-journal
12:30

Odnosił wrażenie jakby cały był jednym wielkim chaosem. Bał się, że straci panowanie nad sobą. Starał się myśleć o czymkolwiek, o czymś zupełnie obojętnym, byle nie o tym co go gnębiło, ale zupełnie mu się to nie udawało. 

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted byLuukka Luukka
stream-of-consciousness-journal
12:29
1260 97a7
Reposted byhashLuukkalenifcafutureiscomingwestern-feelinglaparisiennebeltanefreskaMtsenirmelinniskowogreywolferqmr-absentiapiehuscomatosegirlyougurtwayKetchupsuicidePinkpillspure-blissverdantforceBrainyrealityisabitch
stream-of-consciousness-journal
12:29

Wielkie, silne zwierzęta umierają w samotności i milczeniu. Odchodzą w pustkę i nie skarżą się nikomu. Tylko człowiek szczeka wspomnieniami.

— Marek Hłasko
Reposted byLuukkalenifcaMezamefutureiscomingbettersorrythansafexxdancingwithaghostpiehusjagaanimejointskurwysynlaparisiennesweetnothinggtojapaulaszczeraczymilamyszkaminnieterazjestlatoarnikeskapizamaliwa
stream-of-consciousness-journal
12:28
1259 0536 500
Reposted byinsanedreamerpartyhardorgtfoLuukka

July 10 2019

stream-of-consciousness-journal
18:43
7239 1555 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl