Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

stream-of-consciousness-journal
20:56
Reposted frombluuu bluuu viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

August 02 2017

stream-of-consciousness-journal
12:58
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viaPicki91 Picki91
stream-of-consciousness-journal
12:57
9309 7d6f
Reposted fromxalchemic xalchemic viaPicki91 Picki91

July 31 2017

stream-of-consciousness-journal
10:09
7578 f9b0
Reposted byDomi9839 Domi9839
stream-of-consciousness-journal
10:09
7577 f251 500
What If (2013)
Reposted byIriss3u3aniedoskonaloscBalladynatantalumvagrant3good-liferossesbadassfromhelldelainmilchanybreathnieobecnoscladymartinilaparisienneoblivious12czerwcapodprzykrywkaohhhsplendiidifyouleaveheyorpheuslekkaprzesadacocainebluescheatingonyou050996lavieblackdramathauturienonelastbackwruchujednostajniepopierdolonymwezuwiasanitascoffeebitchszyderawwannieazazelrusalkadmiralplusiekRekrut-KpooluninstitcheslexxieoutofmyheadeternaljourneybeattmandiffusedmindmyloveshitsuripoolunbadassfromhelllekkaprzesadaOkruszek8agiennybadassfromhelllevunenieobecnoscnimamiemuviellexoticflowergdziejestolapralinawiksyouaresonaivepesymistaiammistakelottibluebellpelnaradoscicoolenoughunnopanatotitelitury48hrs
stream-of-consciousness-journal
10:08
7576 e2e3
Vivre sa vie (1962)
stream-of-consciousness-journal
10:08
7575 8d91
A Bout De Souffle (1960)
stream-of-consciousness-journal
10:08
7574 e08a 500
Begin Again (2013)
stream-of-consciousness-journal
10:07
stream-of-consciousness-journal
10:07
7571 d4ca
Act of Violence (1949)
Reposted bygoodkarma goodkarma
stream-of-consciousness-journal
10:07
7570 afa5
Before Sunset (2004)
Reposted bygoodkarma goodkarma
stream-of-consciousness-journal
10:06
7569 bfda 500
Logan (2017)
Reposted byPicki91 Picki91
stream-of-consciousness-journal
10:06
7567 82b2
Closer (2004)
stream-of-consciousness-journal
09:59
7555 da86 500
All Good Things (2010)
Reposted byveritas1inmybetterworld
stream-of-consciousness-journal
09:58
7554 8770 500
stream-of-consciousness-journal
09:52
7546 2714
Tokyo Story (1953)
Reposted byhash hash
stream-of-consciousness-journal
09:50
7542 b31b 500
Jealousy (2013)
stream-of-consciousness-journal
09:49
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner
Reposted bygoodkarma goodkarma

July 28 2017

stream-of-consciousness-journal
11:03
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaPicki91 Picki91
stream-of-consciousness-journal
11:03
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl